Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

#Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Λόγω της εξειδικευμένης φύσης του και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εκπαιδευτική διαδικασία και να επιτευχθούν οι στόχοι του, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς (διορισμένους/ες & αδιόριστους/ες) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και όλων των ειδικοτήτων που έχουν στο εκπαιδευτικό τους πλαίσιο παιδιά ή εφήβους με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο

Εκπαιδευτές/τριες σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε παιδιά ή εφήβους με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο
Στελέχη εκπαίδευσης

A cute Filipino girl in her preschool classroom has her hand raised to ask a question.