Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διδασκόντων για την Ένταξη των Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα

Διάρκεια 9 Μήνες

Συνολικός χρόνος ενασχόλησης
400 ώρες

Μέθοδος εκπαίδευσης

Μεικτή: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
(σύγχρονη και ασύγχρονη)

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν
Έναρξη προγράμματος: Νοέμβριος 2023
kedivim-ekpa-teach-in-g- (2)
Σε ποιους απευθύνεται

Απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Περισσότερα ...
kedivim-ekpa-teach-in-g- (5)
Εκπαιδευτική Διαδικασία

Τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος

Περισσότερα ...

Αίτηση Εγγραφής

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

#Προϋποθέσεις συμμετοχής

Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε e-mail
Δια ζώσης διδασκαλία τα Σαββατοκύριακα
Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία τα Σαββατοκύριακα
Δια ζώσης διδασκαλία καθημερινές απογευματινές ώρες
Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία καθημερινές απογευματινές ώρες
Διαθεσιμότητα Η/Υ με κάμερα και μικρόφωνο για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία
Διορισμένοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
Εκπαιδευτές σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο

#Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.


Δείτε το Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας